Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Sơn

nan-tanky-thcsphuson@edu.viettel.vn